Forside
 Artikkeloversigt
 Forsvarssamarbejdet omkring TAB
 Presse regeringen
 Atter pres på regeringen
 Atomvåben på Grønland
 Blodtud til Danmark
 Brev til Fogh Rasmussen
 Brev fra Fogh Rasmussen.htm
 Carswell´s correspondance
 Carswells Petition
 Christoffersens RP
 Danmark for EU domstol
 DCC Info jan. 1968
 Dobbelt så meget plutonium
 En stædig vestjyde
 Et forventeligt svar
 EU Parlementet behandler sagen
 EU parlementet gransker Thulesagen
 EU støtter Thulesagen
 EU-Parlementer får Thulesagen
 Flovt at være dansk
 Fogh afviser EU-kritik
 Fogh´s brudte løfter
 Foreign Relations
 Foreningen
 Forsvarsaftalen
 Forvoksde klove på Moskusokser
 Grønlandske partiformænd kræver dansk handling
 Ingen grund til bekymring i Qaanaaq
 Kan presse regeringen
 KGB bag B-52 ulykken
 Kritik af rapport om Thulearbejderne
 Legal Opinion
 Oprydningen
 Opsummering af sagen
 Plutonium på Thule
 Preliminary Development History
 Regeringen atter presset
 Regeringen genåbner sagen
 Rester af B 52 fundet i 1977
 Risørapporten
 Risø Strålingsfare ved Thulebasen
 Risørapporten fulde ordlyd
 Risørapporten giver nye skyts
 Spring ud
 Stråleramte håber på EU-parlamentet
 Thulearbejderne aldrig undersøgt
 Thulebasen central for USA
 Thulesagen til Parlamentet
 Thuledokumenter  1
 Thuledokumenter  2
 Thuledokumenter  3
 Thuledokumenter  4
 Thuledokumenter  5
 Thuledokumenter  6
 Thuledokumenter  7
 Thuledokumenter  8
 Thuledokumenter  9


Aluminiashoppen

Thulesagen

Oversigt over samtlige artikler og dokumenter i Thulesagen

Aftalen om forsvarssamarbejdet omkring Thule Air Base 2004

14.08.2006

renskrevet af Mogens Førby

Atomvåben på Grønland

2002

af Martin Simonseny

Blodtud til Danmark

17.05.2007

af Journalist Torsten Raagaard

Brev til Anders Fogh Ransmussen

30.12.2005

af EU Politiker Jens-Peter Bonde

Brev fra Anders Fogh Ransmussen

 06.01.2006

af EU Politiker Jens-Peter Bonde

Carswel Correspondence

af EU Politiker Jens-Peter Bonde

Carswell Petition

af Jeff Carswell/Ian Anderson

Christoffersen RP

af EU Politiker Jens-Peter Bonde

Danmark træ kkes for EU domstol

14.06.2006

af Journalist Torsten Raagaard

Din historie er vigtig

14.06.2006

af Journalist Torsten Raagaard

Dobbelt så meget plutonium ved Thule

14.06.2006

af Journalist Torsten Raagaard

En stæ dig vestjyde

af Journalist Torsten Raagaard

EU-Parlementet få r thulesagen

af Journalist Torsten Raagaard

Et forventeligt svar

18.02.2004

af Journalist Torsten Raagaard

EU-Parlementet gransker Thulesagen

af Journalist Andreas Linquest

EU støtter Thulearbejderne

af Journalist Torsten Raagaard

EU Parlementet behandler sagen

af Journalist Torsten Raagaard

Flovt at være dansk

af EU Politiker Jens-Peter Bonde

Fogh,s brudte lø fter

af Journalist Torsten Raagaard

Fogh afviser EU-kritik

25.05.2007

af Journalist Torsten Raagaard

Fogh,s brudte lø fter

af Journalist Torsten Raagaard

Forvoksede klove på Moskusokser

14.06.2006

af Christine Cuyler og Hans S. Mø lgaard

Foreign Relations of the United States 1964-1968

 03.09.2006

Released by the Office of the Historian

Forsvarsaftalen

 03.09.2006

Released by the Office of the Historian

Fotos fra nedstyrtningsområ det

01.11.2005

Released by the Office of the Historian

Grø nlandske partiformæ nd kræ ver dansk handling

22.05.2007

af Journalist Torsten Raagaard

Ingen grund til bekymring i Qaanaaq

01.11.2005

af Journalist Andreas Linquest

Kan presse regeringen

20.01.2006

af Journalist Torsten Raagaard

Kritik af rapport om Thulearbejderne

20.01.2006

af Journalist Torsten Raagaard

Legal Opinion

af EU Politiker Jens-Peter Bonde

Opsummering af sagen

af EU Politiker Jens-Peter Bonde

Plutonium i Thule

Rapport af Svend P Nielsen & Henning Dalgaard

Preliminary Development History

Rapport af Svend P Nielsen & Henning Dalgaard

Registerundersø gelse af dø delighed og kræ ftforekomst blandt Thulearbejdere

af Journalist Torsten Raagaard

Regeringen atter presset af Thulesagen

05.03.2007

af Journalist Torsten Raagaard

Regeringen genåbner sagen  om Thuleulykken

20.01.2006

af Journalist Torsten Raagaard

Risø rapporten

af Journalist Torsten Raagaard

Risø rapportens fulde ordlyd

 Risø

Risø -rapport giver nye skyts til kræ ftramte Thulearbejdere

11.10.2005

af Journalist Andreas Linquest

Risø rapporten kan presse regeringen

af Journalist Torsten Raagaard

Risø : Strå lingsfare ved TAB

17.11.2005

af Journalist Torsten Raagaard

Strå leramte hå ber på EU-parlamentet

22.08.2006

af Af Journalist Christian Schultz-Lorentzen

Thulearbejderne aldrig undersø gt for strå ling

16.12.2006

af Journalist Torsten Raagaard

Thule Sagen

af Journalist Torsten Raagaard

TAB central for USA

08.01.2007

af Journalist Torsten Raagaard

Thulesagen til Parlamentet

06.04.2007

af Journalist Torsten Raagaard

Træ kkes for EU Domstolen

af EU Politiker Jens-Peter Bonde

349 dokumenter - 2508 sider i Thulesagen

10.07.2006

Mogens Boesen har samlet disse

Ophavsretten tilhører forfatterne.
Artikler og informationer må ikke elektronisk kopieres eller
indekseres uden forfatternes tilladelse.
Materialet må ikke bruges og distribueres i kommercielt øjemed.

Materialet må ikke anvendes uden kildeangivelse