Forside
 Artikkeloversigt
 Forsvarssamarbejdet omkring TAB
 Presse regeringen
 Atter pres på regeringen
 Atomvåben på Grønland
 Blodtud til Danmark
 Brev til Fogh Rasmussen
 Brev fra Fogh Rasmussen.htm
 Carswell´s correspondance
 Carswells Petition
 Christoffersens RP
 Danmark for EU domstol
 DCC Info jan. 1968
 Dobbelt så meget plutonium
 En stædig vestjyde
 Et forventeligt svar
 EU Parlementet behandler sagen
 EU parlementet gransker Thulesagen
 EU støtter Thulesagen
 EU-Parlementer får Thulesagen
 Flovt at være dansk
 Fogh afviser EU-kritik
 Fogh´s brudte løfter
 Foreign Relations
 Foreningen
 Forsvarsaftalen
 Forvoksde klove på Moskusokser
 Grønlandske partiformænd kræver dansk handling
 Ingen grund til bekymring i Qaanaaq
 Kan presse regeringen
 KGB bag B-52 ulykken
 Kritik af rapport om Thulearbejderne
 Legal Opinion
 Oprydningen
 Opsummering af sagen
 Plutonium på Thule
 Preliminary Development History
 Regeringen atter presset
 Regeringen genåbner sagen
 Rester af B 52 fundet i 1977
 Risørapporten
 Risø Strålingsfare ved Thulebasen
 Risørapporten fulde ordlyd
 Risørapporten giver nye skyts
 Spring ud
 Stråleramte håber på EU-parlamentet
 Thulearbejderne aldrig undersøgt
 Thulebasen central for USA
 Thulesagen til Parlamentet
 Thuledokumenter  1
 Thuledokumenter  2
 Thuledokumenter  3
 Thuledokumenter  4
 Thuledokumenter  5
 Thuledokumenter  6
 Thuledokumenter  7
 Thuledokumenter  8
 Thuledokumenter  9


Aluminiashoppen

Thulesagen

Fogh afviser EU-kritik

 

raagaard skriver: 25/05-07


Regeringen afviser den massive kritik fra EU-parlamentet i sagen om de tidligere Thulearbejdere. Dansk Folkeparti er splittet i sagen, og venstrefløjen kræver dansk handling.

Af Torsten Raagaard

”Det er en klar dansk opfattelse, at vi har gjort, hvad vi kunne og skulle i denne sag.”
Anders Fogh Rasmussen er på sit ugentlige pressemøde tirsdag den 15. maj ikke i tvivl om, at skiftende danske regeringer gennem årene har ydet en tilstrækkelig indsats overfor Thulearbejderne.

Og dermed agter regeringen tilsyneladende heller ikke at reagere på den kritik, som 544 medlemmer af EU-parlamentet vedtog 10. maj, med blot 29 stemmer imod.

”Vi er ikke enig i den kritik. Det er vores klare opfattelse, at vi har behandlet hele den sag korrekt. Den har været undersøgt grundigt,” mener statsministeren.

”Så vi afviser kritikken,” siger Anders Fogh Rasmussen.

Venstrekvinden Gitte Lillelund Bech tager modsat sin partikollega Anders Fogh Rasmussen EU-parlamentets beretning til efterretning.

”Men jeg har ikke tænkt mig at bringe sagen op i Udenrigspolitisk Nævn eller stille §20-spørgsmål om sagen,” tilføjer Gitte Lillelund Bech.

Udenrigsordfører Søren Espersen fra regeringens støtteparti Dansk Folkeparti er helt på linie med regeringen i denne sag. Han agter derfor ikke at foretage sig mere i Udenrigspolitisk Nævn, hvor han også har sæde. Og så misbilliger Søren Espersen EU-parlamentets behandling af sagen.

”Det er vanskeligt at forestille sig, at EU-parlamentarikerne kan have nogen særlige forudsætninger for at træffe denne afgørelse,” siger udenrigsordføreren.

”Jeg er ikke tilfreds med, at EU-parlamentet beskæftiger sig med en sag, der har været så endevendt som Thulesagen,” siger han og retter dermed en kritik tilbage til det massive flertal i EU-parlamentet.

”Det er min opfattelse, at alle danske myndigheder samt fagforbund, som har arbejdet med sagen med meget stor nidkærhed, har gjort en meget stor indsats for at få sagen belyst i alle ender og kanter,” lyder Espersens vurdering.
”Mit råd til regeringen vil derfor være, at den ikke foretager sig yderligere i sagen,” siger Søren Espersen.

Uenighed i DF
Hans Kristian Skibby er forsvarsordfører i Dansk Folkeparti og har en ganske anden opfattelse af Thulesagen end sin partikollega Søren Espersen.

”Jeg er enig med EU-parlamentets flertal i den her sag. Jeg har i foråret 2005 stillet en række spørgsmål til statsministeren, som reelt ikke gav en uddybende forklaring på den danske regerings indgangsvinkel til denne sag,” siger Hans Kristian Skibby.
”Hvis ikke den danske regering vil erkende ansvaret for god undersøgelsesskik, så må regeringen i det mindste forklare grundigt hvorfor,” påpeger Skibby, som derfor har stillet endnu et spørgsmål til statsministeren om, hvordan regeringen har tænkt sig at reagere på EU-parlamentets kritik.

”Generelt finder jeg det stærkt problematisk, hvis ikke regeringen vil arbejde seriøst med at få skabt klarhed over sagen,” siger DF’s forsvarsordfører.

”Generelt ynder V og K jo at sige, at Danmark skal være grundige og korrekte set i relation til vores arbejde i EU-spørgsmål. Så lidt melankolsk kan man da godt undre sig, hvis regeringen fortsat stiller sig på bagbenene,” siger Hans Kristian Skibby.

Venstrefløj kræver handling
Enhedslistens udenrigsordfører Rune Lund mener, der efter EU-parlamentets vedtagelse lægger et politisk pres på Danmark for at efterleve kravene fra de europæiske parlamentarikere. Og det passer ham fint.
”Der er behov for et internationalt pres for at få den danske regering til at forholde sig aktivt til problemet,” siger Rune Lund.

”Hvis regeringen ikke har tænkt sig at gøre noget, vil Enhedslisten stille spørgsmål til regeringen og måske kalde udenrigsministeren i samråd,” siger han.

”Det er vigtigt at vi får støttet Thulearbejderne, og det er vigtigt at få sat fokus på de farer, man har udsat dem for. Skiftende danske regeringer har forsøgt at skjule risikoen i Thule og har gjort for lidt for at lave opfølgende helbredsundersøgelser af Thulearbejderne og befolkningen deroppe. Der skal laves individuelle medicinske undersøgelser af Thulearbejderne,” understreger Rune Lund.

”De seneste målinger fra Risø viser, at der stadig er områder i Thule, hvor der er en potentiel sundhedsrisiko,” påpeger Enhedslistens udenrigsordfører.

IA’eren Sofia Rossen, som i nogle måneder begår sig som medlem af Folketinget, kræver også handling fra regeringen Fogh Rasmussen.

”Danmark bliver nødt til at følge forpligtelserne i Euratomdirektivet og gennemføre de nødvendige foranstaltninger,” siger Sofia Rossen.

Helveg kræver svar
Tidligere udenrigsminister Mogens Lykketoft (S) konstaterer, at regeringen nu må svare på, hvordan den vil reagere på EU-parlamentets beslutning.

”Vi vil nærmere udspørge regeringen om dens vurdering af Europa-Parlamentets vedtagelse. Derefter vil vi tage stilling til, hvilke konsekvenser vi mener, vedtagelsen bør have,” siger Mogens Lykketoft.

Tidligere udenrigsminister Niels Helveg Petersen (R) har en klar anbefaling til Anders Fogh Rasmussen.

”Statsministeren bør give en mere udførlig begrundelse for sin holdning. Det er ikke sikkert, at et mere grundigt svar fører til et andet resultat. Men både i forhold til et stort flertal i Europaparlamentet og i forhold til den grønlandske offentlighed er der brug for bedre belysning af regeringens synspunkt,” siger Niels Helveg Petersen.

Fakta om EU-beslutningen
Torsdag den 10. maj vedtog EU-parlamentet med 544 stemmer for, 29 imod og 40 ’undlader’ en
betænkning om konsekvenserne for folkesundheden af flystyrtet i Thule i 1968, hvor en atombevæbnet amerikansk B52’er styrtede ud for basen.

I betænkningen henviser EU-parlamentet til, at EU-kommissionen og Danmark i modsætning til Parlamentet konsekvent har nægtet at anerkende, at Euratom-traktaten finder anvendelse på eftervirkningerne af flystyrtet i Thule, og at Parlamentet derfor ”tvivler på, at Kongeriget Danmark har overholdt alle sine forpligtelser i henhold til direktiv 96/29/Euratom fuldt ud i forbindelse med flystyrtet i Thule og eftervirkningerne efter dette.”

Parlamentet pålagde derfor 10. maj sin formand ”at sende beslutningen til Rådet og Kommissionen samt til Kongeriget Danmarks regering og Folketinget.”

De politiske reaktioner i Grønland og Danmark rækker fra afvisning over utilfredshed med, at EU-parlamentet overhovedet beskæftiger sig med sagen og til krav om nedsættelse af en international tribunal i sagen.

 


Retur til toppen

Ophavsretten tilhører forfatterne.
Artikler og informationer må ikke elektronisk kopieres eller
indekseres uden forfatternes tilladelse.
Materialet må ikke bruges og distribueres i kommercielt øjemed.

Materialet må ikke anvendes uden kildeangivelse