Forside
 Artikkeloversigt
 Forsvarssamarbejdet omkring TAB
 Presse regeringen
 Atter pres på regeringen
 Atomvåben på Grønland
 Blodtud til Danmark
 Brev til Fogh Rasmussen
 Brev fra Fogh Rasmussen.htm
 Carswell´s correspondance
 Carswells Petition
 Christoffersens RP
 Danmark for EU domstol
 DCC Info jan. 1968
 Dobbelt så meget plutonium
 En stædig vestjyde
 Et forventeligt svar
 EU Parlementet behandler sagen
 EU parlementet gransker Thulesagen
 EU støtter Thulesagen
 EU-Parlementer får Thulesagen
 Flovt at være dansk
 Fogh afviser EU-kritik
 Fogh´s brudte løfter
 Foreign Relations
 Foreningen
 Forsvarsaftalen
 Forvoksde klove på Moskusokser
 Grønlandske partiformænd kræver dansk handling
 Ingen grund til bekymring i Qaanaaq
 Kan presse regeringen
 KGB bag B-52 ulykken
 Kritik af rapport om Thulearbejderne
 Legal Opinion
 Oprydningen
 Opsummering af sagen
 Plutonium på Thule
 Preliminary Development History
 Regeringen atter presset
 Regeringen genåbner sagen
 Rester af B 52 fundet i 1977
 Risørapporten
 Risø Strålingsfare ved Thulebasen
 Risørapporten fulde ordlyd
 Risørapporten giver nye skyts
 Spring ud
 Stråleramte håber på EU-parlamentet
 Thulearbejderne aldrig undersøgt
 Thulebasen central for USA
 Thulesagen til Parlamentet
 Thuledokumenter  1
 Thuledokumenter  2
 Thuledokumenter  3
 Thuledokumenter  4
 Thuledokumenter  5
 Thuledokumenter  6
 Thuledokumenter  7
 Thuledokumenter  8
 Thuledokumenter  9


Aluminiashoppen

Thulesagen

Opsummering af sagen

INTERNT NOTAT

til: Jens-Peter Bonde

fra: Thomas jensenemne:          Opdatering af Thulesagendato:            5. januar 2006

Cc: Pelle Christy Geertsen, Line-Hein Lysbeck nielsen, Line munk Olesen

opsummering af sagen indtil nu

Den 14. marts 2003 blev Jeffrey Carswell accepteret som opfyldende betingelserne for at få en sag for udvalget for andragender. Hr. Carswells krav gik ud på at Danmarik ikke havde opfyldt sine forpligtigelser overfor Euratom direktivet (96/29/Euratom), herunder især art.52 og 53. Disse artikler forpligtiger Danmark til at overvåge bestrålede personer, og at der skal udarbejdes interventionsplaner for i tilfælde af tidligere bestråling.

Den 16. juni 2003 modtog udvalget for andragende et svar fra kommissionen. Her blev det fastslået fra kommissionens side, at Euratom direktivet ikke er retroaktiv i Danmarks tilfælde, da Danmark først tiltrådte traktaten i 1973.

Den 29 marts 2004 kom parlamentets juridiske tjeneste med en læsning af Euratom direktivet som gik imod kommissionens læsning. Her blev det fastslået at alt ny lovgivning i EU er gældende for fremtidige effekter af situationer opstået før gældende lovgivning trådte i kraft. Dette princip blev bl.a. slået fast i 1997 af EU domstolen i Saldahna og MTS Securities V. Hiross (se C-122/96 og ECR 1-5352). Dette betyder at Danmark ikke har levet op til sine forpligtigelser, og dermed har brudt gældende EU lov

Efter parlamentets juridiske tjenestes læsning af Euratom direktivet gik sagen i stå, og der er ikke blevet gjort mere ved sagen.

Nye udviklinger i Thulesagen

I tidsrummet mellem den 24. februar 2005 og den 24. oktober 2005 havde Ian Anderson en brevudveksling med DG energi omkring Thulesagen. I løbet af denne korrespondance blev det slået fast at DG energi ikke modsætter sig princippet om EU lovgivnings gyldighed for fremtidige effekter opstået på grund af tidligere handlinger. Dette er i sig selv en bemærkelsesværdig begivenhed, da kommissionen således bevæger sig væsentligt hen imod parlamentets juridiske tjenestes læsning af Euratom direktivet, og EU domstolens praksis.

Kommissionen vil dog stadigvæk ikke tage den danske regerings modstand mod at implementere Euratom direktivet op til revision, da der argumenteres for at Euratom direktivet ikke gælder for de personer som hjalp til ved styrtet i 1968, idet de ikke falder inden for kategorien ’udsatte arbejdere’. Dette er dog et juridisk argument af tvivlsom kaliber, da Thulearbejderne hjalp til med oprydningen efter styrtet som del af et lokalsamfund, og dermed falder ind under Euratom direktivets generelle omfang (se vedlagte korrespondance mellem Ian Anderson og DG energi). 

I august 2005 kom Risø med en statusrapport omkring ’Thule 2003’ projektet, som er et projekt der skal dokumentere den nuværende stråling i området omkring den tidligere Thulebase. Ifølge denne rapport er der stadig på landjorden en radioaktivitet som ligger over det maksimale tilladte niveau for menneskelig bestråling, og rapporten opfordrer til at der skal føres løbende urinundersøgelser af lokalbefolkningen og personer der har opholdt sig i lokalområdet. Dette er næsten en direkte opfordring til den danske regering til at implementere Euratom direktivet!

Ian Anderson forklarede, i et notat sendt til udvalget for andragendes sekretariat, hvilke mulige skridt udvalget kunne tage for at få Danmark til at leve op til Euratom direktivet. Art. 107 i direktivet overfører rådgivende og superviserende kompetencer til parlamentet bl.a. med hensyn til brud eller manglende implementering. I den henseende kan udvalget for andragende betragtes som en midlertidig parlamentarisk undersøgelseskomite med hensyn til a) Danmarks manglende vilje til at implementere Euratom direktivet, og b) kommissionens manglende håndhævelse af EU's helbreds/sikkerheds politik som beskrevet i Euratom direktivet. Art. 159 giver EU domstolen komptencer til at komme med foreløbige kendelse i forbindelse med fortolkningen af direktivet, og fællesskabs institutioner handlinger. Udvalget for andragende kan sende en rapport til plenar hvor det anbefales at sende sagen videre til EU domstolen, for at få en foreløbig kendelse. Der eksisterer en detaljeret juridisk dokumentation med hensyn til parlamentets, kommissionens og Danmarks juridiske positioner, som ville gøre det muligt for domstolen at komme med en foreløbig kendelse.

Thomas Jensen

 

Retur til toppen

Ophavsretten tilhører forfatterne.
Artikler og informationer må ikke elektronisk kopieres eller
indekseres uden forfatternes tilladelse.
Materialet må ikke bruges og distribueres i kommercielt øjemed.

Materialet må ikke anvendes uden kildeangivelse